FARINGDON: EEN BRON VAN LICHT EN TEDERHEID!

De verlichte beer Faringdon is een en al zachtheid. Wie kan dit blije en lachende gezicht nu weerstaan?
Haal de camera tevoorschijn en maak een foto met hem!